Wat wil je allemaal weten over de hijsklemmen van de ekh.nl?

Omdat er veel wordt gewerkt met hijs- en hefmaterialen is het nodig om deze eens in de zoveel tijd te controleren. De hijsklemmen van ekh.nl die worden gebruikt, onder de haak van een apparaat, zijn van groot belang tijdens een keuring. Omdat dit een belangrijk onderdeel is van een machine, moet hier extra aandacht op worden gevestigd. Veel mensen hebben vragen over hoe deze klemmen moeten worden gebruikt en waar je aan kunt zien dat deze nog in een goede staat verkeren. Omdat deze vraag over de klemmen steeds vaker voorkomt is deze ook op de website geplaatst en beantwoord. In de hijsklemmen zitten controlegaatjes volgens een norm, maar wanneer is dit gaatje nou verplicht en wanneer niet? Voor velen is de norm hierin erg onduidelijk.

Gebruiken van een gaatje in de hijsklemmen

Of je een gaatje nodig hebt in de hijsklemmen zal ekh.nl goed voor je uitleggen. Bij deze soorten kabels wordt de kabel vastgehouden door de wrijving die er ontstaat tussen de kabel zelf en de klemmen die hiervoor worden gebruikt. Dit gaat om klemmen met een aluminium ombouw. Welke hijsklemmen je dan precies moet gebruiken is helemaal afhankelijk van de vulling van de kabel. In de norm vind je dan ook terug wat deze vulling hiervoor minimaal moet zijn. Wanneer je een klem bus hebt die recht is nadat deze is geperst, dan is het van belang dat je de part die dood is van de kabel van staal na de persing steekt uit de klem of in ieder geval gelijk is met de hijsklemmen.

Is het gaatje in de hijsklemmen dan verplicht?

Door middel van bovengenoemde kan je controleren of de hijsklemmen voldoen aan de eisen. Daarnaast kan je kijken of de staalkabel slipt met de klem. Wanneer je gebruik maakt van een rechte klem bus, kan je ook nadelen ondervinden. Je hebt namelijk een grotere kans op beschadigingen en je kunt jezelf ook sneller verwonden door hier gebruik van te maken. Het gaatje is verplicht, zodat je goed kunt controleren waar het deel zit dan niet wordt gebruikt.