SBS Investments
Image default
ZZP

Coaching uitgelegd

Eén-op-één coaching

Eén-op-één coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De coachee leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Bij de intake zullen de doelen van het traject bepaald worden. Door het coachingstraject zal je persoonlijke effectiviteit vergroten en handel je weer vanuit je authentieke zelf.

Persoonlijke coaching kan in verschillende vormen aangeboden worden:

Persoonlijke coaching: is gericht op het verdiepen van het bewustzijn van de coachee voor wat betreft de effecten van het eigen gedrag. De bedoeling is dat de coachee in beweging komt. Deze vorm van coaching is de ander leren te leren.

Transformationele coaching: is gericht op het faciliteren van groei van binnenuit door bewustzijn te vergroten over het eigen handelen en door het bevrijden van aanwezig potentieel bij mensen, groepen of organisaties. Het gaat om verandering van binnenuit, zodat er een grotere kwaliteit van leven en werken ontstaat.

Paardencoaching: bij paardencoachiung wordt gebruik gemaakt van het principe spiegelen. Een paard is veel meer in staat dan de mens een emotie te zien. Bij paardencocahing voert de coachee opdrachten uit onder regie van een paardencoach.


Paardencoach Joep Herni 

Counseling: is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij het oplossen of hanteren van problemen, het vinden van antwoorden op vragen het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard.

Mindfulnesscoaching: is gericht op acceptatie en aanvaarding. De coach begeleidt de coachee in het richten van aandacht op dat wat er op dat moment is. Deze vorm van coaching is uiterst effectief wanneer coachee met emoties en terugkerende gedachtenpatronen zit. Het vergroot bewustzijn, acceptatie en verkleint impact van emoties en gedachtenpatronen.

Voor bedrijven:

Loopbaancounseling: heeft betrekking op de persoon-job fit. Een loopbaancounselor helpt een medewerker inzicht te krijgen in zijn waarden, interesses en mogelijkheden. Hij verbindt deze – samen met de medewerker – aan een bestaande of toekomstige functie. Loopbaancounseling sluit aan bij competentiemanagement en de competentieontwikkeling van de medewerker. Het kan ook goed worden ingezet bij outplacement of binnen het mobiliteitsbeleid van een organisatie.

Competentiegericht coachen: geeft handvatten om gericht met de medewerker te werken aan de effectiviteit van de in te zetten competenties op persoonlijk en organisatieniveau. Om dit te bereiken, zien we het coachen op competentieontwikkeling in het bijzonder als het stimuleren van de zelfverantwoordelijkheid voor de eigen competentieontwikkeling.

Provocatieve coaching: Deze vorm van coaching gaat ervan uit dat je de ezel aan zijn staart moet trekken als je hem vooruit wilt helpen, dat lachen over je problemen een prima manier is, dat zijwegen naar de kern leiden en dat mensen veerkrachtiger zijn dan je denkt. Het wordt moeilijker voor de medewerker om zijn belemmerende overtuigingen en zijn negatieve zelfbeeld nog serieus te nemen. Door zich assertief tegen de coach te verdedigen leert de medewerker om voor zichzelf op te komen, om zichzelf realistischer te bekijken en om genegenheid en waardering te uiten.

Natuurlijk kunnen de coachingsvormen die genoemd zijn bij ‘voor particulieren’ ook meegenomen worden in een coachingstraject binnen bedrijven, waarbij het coachingstraject per medewerker op maat gemaakt wordt.

https://www.outplacementbureau.nl